Damain's 7's Rugby Tour to Argentina

Other

My seun is gekies om in desember Suid-Afrika te verteenwoordig in Argentinia vir die BlitsBok junior 7's toernooi. En alhoewel my hart bars van trots, is dit finansieel vir ons onmoontlik om sy droom 'n werklikheid te maak, aangesien ons huidiglik net een salaris het wat maandliks inkom. 

Die kostes vir die toernooi is +/- 40 000, en ek't nie 'n idee waar om te begin nie. Die volle bedrag moet betaal wees voor einde Oktober 2017.

My kontak nommer is 0844108935

Byvoorbaat dankie

Cindy

Your comments below will remain private to this Money Box unless you tick the box for posting on Facebook.
29% 70% Complete
R11,600 COLLECTED OUT OF R40,000
7 CONTRIBUTORS
0 days left
CLOSED

A SIMPLE ACTION MAKES A BIG DIFFERENCE

Spread the word and help your campaign reach its goal

Log In

Stay logged in