Angelique en jr. | Vuurwarm vir Charity

Charity

In hierdie episode van Angelique en jr. besoek Angelique Gerber haar vriendin Anzelle Louw se liefdadigheidsprojek, ۪n kleuterskool in Krugersdorp. Angelique is die beskermengel van di̩ liefdadigheidsorganisasie, Vuurwarm vir Charity, wat in 2009 deur Anzelle gestig is. Hul missie is om ۪n verskil te maak in die lewens van minderbevoorregde mense. Vuurwarm vir Charity identifiseer plekke wat hulp nodig het en raak betrokke deur geld, kos en noodsaaklike produkte in te samel.

Vir meer inligting, stuur €™n e-pos na info@vuurwarmvircharity.co.za.

 

In this episode of Angelique en jr. Angelique visits her friend۪s charity project, a cr̬che in Krugersdorp. Angelique is the guardian angel for the organisation, Vuurwarm vir Charity which was established in 2009 by Anzelle Louw. The organisation strives to make a difference in the lives of less fortunate people. Vuurwarm vir Charity identifies places which needs help and gets involved by raising funds, food and necessities.

For more information, you can send an email to info@vuurwarmvircharity.co.za

Your comments below will remain private to this Money Box unless you tick the box for posting on Facebook.
R50 COLLECTED
1 CONTRIBUTORS
0 days left
CLOSED

A SIMPLE ACTION MAKES A BIG DIFFERENCE

Spread the word and help your campaign reach its goal

Log In

Stay logged in